Cesja leasingu – ważne informacje

Cesja leasingu – ważne informacje

Najpopularniejszym rodzajem leasingu jest leasing operacyjny. Zawierany jest na określoną ilość miesięcy i spłaca się go ratami. Stanowi alternatywę dla kredytu bankowego. Jednak co w przypadku, gdy leasingobiorca musi zrezygnować przed zakończeniem umowy? Wtedy pomocna okazuje się cesja leasingu.

Czym jest cesja leasingu?

Na początek warto wyjaśnić, czym w ogóle jest cesja. W polskim prawie cesja to umowa cywilnoprawna zawierana między cedentem (osobą zbywającą) a cesjonariuszem (osobą nabywającą), na mocy której cedent przenosi swoje zobowiązania na cesjonariusza na podstawie warunków zawartych w tej umowie. Jeżeli chodzi o cesję umowy leasingowej: jest to przekazanie trwającej umowy leasingowej innej firmie/osobie trzeciej (która staje się nowym leasingobiorcą) przy pomocy leasingodawcy – firma leasingowa musi wyrazić swoją zgodę na taki proces.

Cesji umowy leasingu dokonuje się w przypadku, gdy prawowity leasingobiorca nie jest w stanie lub nie chce spłacać dalszych rat za leasingowany samochód osobowy, służbowy czy transportowy. Przyczyną jest najczęściej brak pieniędzy na opłacanie rat lub chęć wymiany leasingowego przedmiotu na inny pojazd. Najważniejsze to znaleźć tę „osobę trzecią” – przyszłego leasingobiorcę, na którego zostanie przepisana umowa na takich samych warunkach, jakie są w niej zawarte. Coraz częściej podejmują się tego leasingodawcy, aby cały proces przejęcia odbył się szybko i bez nadmiernych formalności. Firmą, która przeprowadza cesje leasingowe z dowolnym innym przedsiębiorstwem leasingowym oraz sama szuka chętnego na twoją trwającą umowę, jest firma KLF (dostępna tutaj).

 

Opłaty i inne informacje dla nowego leasingobiorcy

Jeśli zastanawiasz się nad przejęciem leasingu po innej osobie, musisz zapoznać się z paroma bardzo ważnymi kwestiami. Pierwszą opłatą, z którą się zetkniesz, jest tzw. odstępne. Jest to różnica w cenie wartości rynkowej leasingowanego auta, którą wyrównuje się, płacąc ją poprzedniemu leasingobiorcy. Zazwyczaj wartość pozostałych do zakończenia umowy rat jest niższa niż wartość realna leasingowanego mienia – przyszły cesjonariusz umawia się na swoiste „wynagrodzenie” dla cedenta, czyli wyrównanie wysokości zsumowanych rat do ceny rynkowej mienia. Do wypłaty odstępnego nie dochodzi, gdy miesięczna rata leasingu jest przynajmniej równa z realną wartością przedmiotu. Przyszły leasingobiorca może od odstępnego odliczyć pełny podatek VAT – 23%.

Wprowadzone 1 stycznia 2013 roku przepisy regulujące sprawy podatkowe leasingu pozwalają na dokonanie cesji umowy leasingowej bez negatywnych skutków dla obu stron. Jedynym warunkiem pozostaje nienaruszenie ustanowionych w umowie warunków – nowy leasingobiorca nie może wprowadzać żadnych zmian. Jest to ważne, ponieważ po przejęciu takiej samej umowy nie ma potrzeby dokonywania korekty w podatku VAT. Przyszły nabywca może więc bez obaw wliczać raty leasingowe w koszty przychodu firmy i odliczać VAT. W przypadku samochodów służbowych, ale używanych również prywatnie, odlicza się 50% VAT-u, natomiast kiedy pojazd używany jest wyłącznie w ramach działalności gospodarczej – przysługuje pełne odliczenie.

 

Przy cesji umowy leasingu warto pamiętać o tym, że odstąpienie jest nieco trudniejsze niż zwykła sprzedaż, ponieważ potencjalne grono chętnych jest znacząco zawężone. Można szukać go na własną rękę, co trwa znacznie dłużej, lub powierzyć to zadanie swojemu leasingodawcy, który pomoże usprawnić cały proces i maksymalnie odciążyć obie strony.

Poleć artykuł

Komentarze