Czy można odliczyć pełen VAT naliczony od wózków widłowych?

Czy można odliczyć pełen VAT naliczony od wózków widłowych?

W przypadku zakupu pojazdów specjalnych często nasza księgowość ma problemy z kwalifikacją ich do odpowiedniej grupy pojazdów.

Niejednokrotnie w rzeczywistości gospodarczej firma musi dokonać przebranżowienie. Przeobrażeniom dokonuję się głównie gałęzie produkcyjne, kierunki rozwoju, strategia marketingowa. Takie działania zazwyczaj wiążą się z koniecznością zmiany kady, podwyższenia ich kwalifikacji, zmiany grafikowej pracy, reorganizacji kompetencji kadry kierowniczej, zmiany w przepływie informacji pomiędzy poszczególnymi działami. Załóżmy że zmiana dotyczy logistyki, a dokładniej zmiany sposoby magazynowania na efektywniejszy, wymagający zakupu podnośników czy wózków widłowych do firmy. W takim przypadku istnieje konieczność również ustalenia w dziale księgowym nowych form rozliczeń i samej kwalifikacji pojazdu.

Czy można odliczyć 100% VAT od zakupu paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych dotyczących wózków widłowych?

Tak, jest to możliwe. Według przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, wózki widłowe zaliczane są do pojazdów wolnobieżnych, czyli pojazdów silnikowych, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem z tego grona ciągnika rolniczego. Tym samym, wózki nie będą zaliczane do pojazdów samochodowych. Są one środkiem transportu przeznaczonym konstrukcyjnie do przenoszenia ładunków w obrębie zakładów pracy. PKWiU klasyfikuje wózki widłowe do grupy „urządzeń dźwigowych i chwytarek”, w kategorii „wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego PKWiU 28.22.15”.

Jako że wózki widłowe nie są zaliczane do samochodów osobowych ani do pojazdów samochodowych poruszających się po drogach, nie ma w stosunku do nich zastosowania ograniczenie prawa do odliczania VAT od paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych. 

.Co do zasady jednak rozpatrywanie, że taki pojazd, jest używany do celów prywatnych nie ma sensu. Wózek widłowy jest właśnie typowym przykładem maszyny używanej wyłącznie do celów firmowych. Nie ma żadnych zastrzeżeń co do interpretacji, że jest on używany w 100% do celów służbowych. Należy jednak pamiętać, że taki pojazd wymaga specjalnych uprawnień i urząd podczas kontroli może żądać wskazania osób które nimi kierowały.

Poleć artykuł

Komentarze