Dobra księgowa - oczekiwania wymagającego klienta

Dobra księgowa - oczekiwania wymagającego klienta

Dobra księgowa jest jak saper, muszący sprawnie i bezpiecznie poruszać się po polu pełnym pułapek, którymi są stale zmieniające się przepisy. W związku z tym powinna również do perfekcji opanować umiejętność przetrwania w tym gąszczu przepisów, a to gwarantuje jej stałe doskonalenie się.

Dziś księgowe w firmie nie są już mało ważnymi rachmistrzami, których praca sprowadza się jedynie do porównywania prawej i lewej strony bilansu. Są to osoby, które w zależności od wielkości firmy uczestniczą w tworzeniu jej strategii, często decydują o jej rozwoju i dalszym losie. Wyniki ich działalności są mierzalne i jeżeli kontrola wykaże, że z finansami firmy wszystko jest w jak najlepszym porządku, a sprawozdania finansowe są czytelne i do zaakceptowania, wówczas księgowy ma powody do zadowolenia, a tym samym również i kierownictwo firmy.

Rola księgowej/go staje się coraz ważniejsza od momentu wejścia Polski do zjednoczonej Europy, integracji z Unią Europejską i rosnących oczekiwań potencjalnych klientów co do tego, by firma była dobrze zorganizowana finansowo oraz przestrzegała krajowych i międzynarodowych standardów.

 

Jakimi cechami wobec tego powinna charakteryzować się dobra księgowa?

Dobra księgowa powinna być osobą pragmatyczną, dokładną, przyzwyczajoną do porządku oraz do pracy z dokumentami finansowymi, których wiarygodność potrafi prawidłowo ocenić. Powinna właściwie prowadzić ewidencję zjawisk finansowych występujących w przedsiębiorstwie i starać się, żeby były one rzeczywiste, a nie pozorne.

Dobra księgowa powinna unikać najdrobniejszych chociażby przekrętów finansowych, musi być wręcz uczulona na tym punkcie i powinno to dotyczyć w jej przypadku nie tylko sfery zawodowej. Mentalność księgowej oznacza, że jest ona dokładna i nie znosi abstrakcji w obliczeniach, co nie znaczy, że powinna być sztywnym biurokratą.

Dobra księgowa nie może poprzestać na wiedzy raz zdobytej na uczelni, powinna - oprócz zdobywania doświadczenia - stale podnosić swoje kwalifikacje. Wynika to chociażby z faktu, że przepisy dotyczące finansów stale się zmieniają i aby być z nimi na bieżąco, konieczne jest poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznie z roku na rok.

Kolejną ważną cechą dobrej księgowej jest zaangażowanie. Musi ona lubić swoją pracę, bo dzięki temu chce ją wykonywać i powinna to robić coraz lepiej, czemu także powinny służyć szkolenia i samodoskonalenie.

Inna ważna cecha to zorganizowanie i staranność. Powinna być to osoba skrupulatna i  terminowa w wypełnianiu wszelkich formalności. To między innymi dzięki tym cechom przedsiębiorstwo uniknie wielu nieprzyjemności, jakie mogą się pojawić w wyniku kontroli skarbowej.

W pracy księgowej powinny się przydać również:

 • posiadanie umiejętności analitycznych i planistycznych,
 • cierpliwość i odporność na stres, który nieodłącznie jest przypisany do tego zawodu,
 • umiejętność realnej oceny sytuacji,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków,
 • lojalność i troska o dobro firmy, w której pracuje,
 • umiejętność harmonijnej współpracy z innymi.

Trudności w pracy księgowego polegają na tym, by w gąszczu zmieniających się przepisów:

 • po pierwsze, dotrzeć do odpowiedniego przepisu,
 • po drugie, żeby ten przepis był spójny z przepisami pochodzącymi z innych wiążących regulacji,
 • po trzecie, żeby jego interpretacja była właściwa i zgodna z obowiązującą wykładnią prawa.

  O randze zawodu świadczy fakt, że niezależnie od ustroju, zawód księgowego zawsze cieszył się wysokim prestiżem. Nie za bardzo daje się on upolitycznić, bo aktywa to aktywa, niezależnie od ustroju, podobnie jak bilans czy rachunek zysków i strat. Dzisiaj w praktyce warunkiem koniecznym, aby zostać księgowym - choć niewymaganym przez przepisy – jest co najmniej ukończenie studiów na wydziale finansów i bankowości ze specjalizacją: rachunkowość. Oczywiście możliwe są inne ścieżki uzyskania uprawnień, jak np. uzyskanie tytułu magistra na dowolnym wydziale i uzupełnienia wiedzy na kierunkowych studiach podyplomowych.

Trzy najważniejsze cechy, jakimi powinny charakteryzować się osoby pragnące zrobić karierę w zawodzie księgowego, to: ogromna dokładność i cierpliwość oraz odporność na stres.

Skoro już wiadomo, jakimi cechami powinna wyróżniać się dobra księgowa, kolejne pytanie brzmi: jak ją odszukać?

Dobra i doświadczona księgowa, która potrafi sobie poradzić z wyzwaniami kryjącymi się za liczbami, jest nieocenionym skarbem każdej firmy. Ale trzeba poświęcić dużo czasu i uwagi na jej znalezienie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kilka usystematyzowanych aspektów, które będą nas szczególnie interesować przy wyborze księgowej lub biura rachunkowego, takich jak:

 • kompetencje księgowej,
 • zakres odpowiedzialności cywilnej,
 • zakres wsparcia merytorycznego,
 • warunki współpracy,
 • cena za usługi,

to podjęcie decyzji o wyborze będzie znacznie ułatwione. Możemy wspomóc się narzędziem, jakim jest Internet, dzięki któremu możemy nie tylko odnaleźć odpowiadającą potrzebom naszej firmy osobę lub firmę, ale również odnaleźć informacje i opinie o  jej dotychczasowej pracy.

 

Porad udzielili specjaliści z biura rachunkowego In Plus

Poleć artykuł

Komentarze