Gdy kontrahent nie płaci…

Gdy kontrahent nie płaci…

Prawdziwą zmorą wielu przedsiębiorców są kontrahenci, którzy nie spłacają swoich zobowiązań w terminie. Opóźnienia takie wpływają ujemnie na płynność finansową firmy i zmuszają do imania się różnych środków zaradczych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Wezwanie do zapłaty

Jeśli klient, z którym podpisałeś umowę, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i zalega z płatnościami, to niezależnie od tego, czy jest to firma, czy też osoba indywidualna, w pierwszej kolejności powinieneś wystosować doń wezwanie do zapłaty. Bardziej radykalne środki należy zostawić na potem i uciec się do nich jedynie pod naciskiem rzeczywistej konieczności, tzn. wówczas, gdy dłużnik w dalszym ciągu nie kwapi się z uregulowaniem twoich należności.

W wezwaniu do zapłaty powinny się znaleźć następujące dane:

  • nazwa firmy będącej wierzycielem,

  • nazwa firmy bądź imię i nazwisko (w przypadku klienta indywidualnego) dłużnika,

  • precyzyjne określenie podstawy dochodzonego roszczenia,

  • kwota zadłużenia

  • przekroczony przez dłużnika termin płatności,

  • rachunek bankowy do dokonania wpłaty,

  • termin, w którym dłużnik powinien spłacić zadłużenie,

  • sankcje, jakie grożą dłużnikowi w razie nieuregulowania należności,

  • podpis wierzyciela.


A jeśli klient dalej nie płaci?

Jeśli wystosowanie do klienta wezwania do zapłaty nie przyniesie żadnego skutku, zawsze możesz odzyskać swoją należność na drodze sądowej. W tym celu należy najpierw złożyć do sądu wniosek o przeprowadzenie postępowania nakazowego w danej sprawie. Postępowanie nakazowe jest o tyle dogodne, że nie pociąga za sobą konieczności uczestniczenia w posiedzeniu obu stron: dłużnika oraz wierzyciela, co pozwala zaoszczędzić czas. Jeśli wniosek spełnia wszystkie formalne warunki i jest należycie uzasadniony, sąd wysyła dłużnikowi nakaz zapłaty. W ciągu dwóch dni od doręczenia dłużnik jest zobowiązany w całości zaspokoić roszczenie wierzyciela.
 

Jako przedsiębiorca powinieneś być zawsze przygotowany na ewentualność zasygnalizowaną w tytule tego artykułu. Jeśli nieuregulowana należność przyczyni twojej firmie problemów z wypłacalnością, pewnym wyjściem z tej niefortunnej sytuacji mogą być pożyczki online.

Poleć artykuł

Komentarze