Jak kredyty pomagają rozwijać biznes

Jak kredyty pomagają rozwijać biznes

Większość biznesmenów spotkała się z sytuacją, kiedy to zabrakło im pieniędzy na dalszy rozwój firmy. Czy należy wtedy poprzestawać z rozwojem? - Oczywiście, że nie. Należy poszukać zewnętrznych form finansowania, a najlepszym z nich jest kredyt bankowy.

Większość instytucji bankowych, oferuje zarówno dużym jak i małym firmom pieniądze, oczywiście po spełnieniu określonych warunków i po ustanowieniu odpowiedniego zabezpieczenia. Przyjrzyjmy się więc z jakich kredytów mogą skorzystać przedsiębiorcy.

Jednym z najbardziej popularnych kredytów, o które ubiegają się biznesmeni, jest kredyt inwestycyjny. Zwykle zaciąga się go gdy chce się rozwinąć firmę, kupić nowe maszyny, wybudować nową halę produkcyjną, zakupić komputery, czy też zrestrukturyzować firmę. Uzyskane w ten sposób środki, pozwalają na wykonanie inwestycji, która w przyszłości ma przynosić zyski. Kredyty inwestycyjne zwykle udziela się na maksymalnie 20 lat i zazwyczaj muszą być one dobrze zabezpieczone. Banki bowiem z ostrożnością podchodzą do nowych inwestycji, gdyż nie chcą stracić pożyczonych pieniędzy. Udzielenie wniosku poprzedza wnikliwa analiza biznesplanu, dostarczonego przez inwestora. Ponieważ ryzyko dla banku jest tu dosyć duże, oprocentowanie takich kredytów może być nieco wyższe, niż w przypadku innych kredytów dla firm.

Kolejnym produktem bankowym, z którego często korzystają biznesmeni jest kredyt obrotowy. Jest on wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, czyli na zapłatę za faktury, zakup towarów czy produktów, czy na spłatę innych zobowiązań. Najpopularniejsze są dwa rodzaje kredytów obrotowych: odnawialne i nieodnawialne. W tym pierwszym przypadku, bank przyznaje firmie „limit w rachunku”, do którego może się ona zadłużać. Każdy wpływ na rachunek niweluje zadłużenie i firma może znowu korzystać ze swoich środków. W przypadku kredytu obrotowego nieodnawialnego, spłata zadłużenia wraz z odsetkami następuje zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym przez obie strony (raty miesięczne, kwartalne itp.). Wysokość kredytu uzależniona jest przede wszystkim od wielkości obrotów firmy, od zysków i od proponowanego zabezpieczenia.

Bardzo popularnym produktem bankowym jest też kredyt na rozpoczęcie działalności. Ubiegają się o niego ci, którzy są dopiero na początku swojej biznesowej drogi. Aby go uzyskać, należy przedstawić biznesplan, z którego będzie wynikało że nowa działalność ma szansę na sukces i przedsiębiorca będzie mógł spłacać zadłużenie. Banki będą wymagały od inwestora dobrego zabezpieczenia kredytu, ze względu na wysokie ryzyko kredytowe.

Jak więc widać, chwilowy brak środków u przedsiębiorcy wcale nie musi oznaczać, że to koniec marzeń o rozwoju, czy o założeniu firmy. Zawsze są banki, które mogą pożyczyć pieniądze, pozwalające spełniać biznesowe marzenia.

Poleć artykuł

Komentarze