Jak opłacalnie sprzedać firmę?

Jak opłacalnie sprzedać firmę?

Zastanawiasz się nad sprzedażą jednoosobowej działalności gospodarczej? Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby osiągnąć satysfakcjonujący zysk!

Komu możesz sprzedać swoją firmę?

Transakcjami tego typu interesują się najczęściej inwestorzy, szukający możliwości korzystnego ulokowania środków lub rozwoju przedsiębiorstwa ze swojego sektora gospodarczego. W pierwszym przypadku Twoja firma może być rozwijana przez jakiś czas w celu podniesienia jej wartości, a następnie sprzedana kolejnemu nabywcy. W drugim pozostaje w rękach osób z branży lub zbliżonym segmencie działalności i służy zwykle poszerzeniu zakresu usług. Inną możliwością sprzedaży jest wprowadzenie akcji na giełdzie lub rynku NewConnect albo zaoferowanie przedsiębiorstwa zespołowi managerów z zarządu firmy.

 

Na co zwracają uwagę kupujący?

Podstawowym czynnikiem decydującym o zainteresowaniu firmą jest oczywiście rodzaj prowadzonej przez nią działalności, konkurencyjność na rynku oraz rodzaj oferowanych produktów lub usług. Inwestorzy sprawdzają również generowane przez przedsiębiorstwo zarobki, potencjał rozwoju, kadrę pracowniczą, strukturę organizacyjną i sposób zarządzania firmą.

 

Jak przygotować się do sprzedaży?

Aby odpowiedzieć na wszystkie kwestie, interesujące potencjalnych nabywców, powinieneś przygotować, a następnie zaprezentować:

  • wartość przedsiębiorstwa i jego wyniki finansowe w ostatnich latach działalności,
  • uporządkowaną dokumentację, świadczącą o profesjonalnym zarządzaniu firmą,
  • proponowaną strategię rozwoju i związane z nią prognozowane zarobki,
  • strukturę pracowniczą, z naciskiem na zespół managerski,
  • wyjaśnienie problemów i proponowane rozwiązania trudnych spraw, związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

W ten sposób nie tylko zaprezentujesz swoją firmę we wszystkich interesujących kupującego aspektach, lecz także zwiększysz jego zaufanie i skłonność do zapłaty wyższej ceny.

 

Jak opłacalnie sprzedać firmę?

Szukaj potencjalnych inwestorów na całym świecie – nie tylko w kraju, w którym prowadziłeś działalność. Zastanów się nad zorganizowaniem aukcji, która pomoże uzyskać najwyższą możliwą ofertę. Możesz również zwrócić się do profesjonalnych firm, oferujących pośrednictwo w sprzedaży i docierających do szerokiego grona inwestorów na arenie międzynarodowej.

Poleć artykuł

Komentarze