Jak wybrać dom maklerski?

Jak wybrać dom maklerski?

Na giełdzie nie możemy inwestować bezpośrednio – naszymi interesami musi się zatem zająć dom maklerski (współtworzący giełdę) i zatrudnieni w nim specjaliści. W jaki sposób wybrać odpowiedni?

Czym jest dom maklerski?

Lepiej dokładnie wyjaśnić sobie to pojęcie, ponieważ dla szerokiego grona osób termin ten brzmi nadal dosyć tajemniczo.

Dom maklerski jest – wedle definicji – instytucją finansową, która zajmuje się prowadzeniem działalności maklerskiej, posiadającą zezwolenie odpowiedniego organu kontroli, a więc w tym przypadku Komisji Nadzoru Finansowego.

Działalność maklerska obejmuje szereg różnych czynności, wśród których wyróżnia się między innymi:

  • doradztwo inwestycyjne,
  • prowadzenie rachunków inwestycyjnych,
  • oferowanie papierów wartościowych na rynku pierwotnym,
  • przeprowadzanie transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych (bądź innych instrumentów finansowych) na zlecenie klientów.

 

W jaki sposób wybrać dom maklerski?

W wyborze domu maklerskiego należy kierować się kilkoma podstawowymi kryteriami:

1. Wysokością prowizji za każdą zrealizowaną operację kupna i sprzedaży – najdrożej zapłacimy za te zlecenia, które składane są osobiście lub przez telefon, zaś najmniej za te zlecane przez internet. Prowizje od zleceń kształtują się na bardzo zróżnicowanym poziomie, dlatego jest to dobre kryterium oceny danego domu maklerskiego.

2. Wysokością opłat za prowadzenie rachunku maklerskiego – niektóre domy maklerskie nie przewidują żadnych opłat za prowadzenie rachunku, inne przewidują zwolnienie z opłat za wykonanie przynajmniej jednej transakcji. Warto monitorować oferty różnych domów maklerskich.

3. Dostępem do dodatkowych informacji - na przykład fachowych analiz, które ułatwią klientom podejmowanie dalszych decyzji.

4. Szybkością z jaką działa dom maklerski – wszak czas to pieniądz, więc często to właśnie on decyduje o uzyskanym zysku. Szybkość domu maklerskiego zależy również od używanej przez niego platformy transakcyjnej.

5. Własnymi potrzebami oraz sposobem działania – zastanówmy się, czy będziemy klientami aktywnymi, którzy często zlecają maklerom różne rzeczy, czy też pasywnymi, którzy raczej rzadko decydują się na jakiekolwiek ruchy. Dopasujmy do tego wymienione wyżej cechy każdego domu maklerskiego, aby wybrać odpowiedni dla siebie.

Poleć artykuł

Komentarze