Jak założyć i prowadzić biuro rachunkowe?

Jak założyć i prowadzić biuro rachunkowe?

Coraz więcej młodych osób decyduje się na studia ekonomiczne lub inne z zakresu rachunkowości, które dają możliwość stabilnej przyszłości i pewnej pracy. Po ich ukończeniu pracują w dziale księgowości w dużych korporacjach lub zakładają własne biura rachunkowe. Jak takie biuro prowadzić?

Zanim zaczniemy prowadzić biuro rachunkowe, musimy wykonać szereg czynności, które pozwolą nam wystartować z naszą działalnością. Czynności te, to przede wszystkim znalezienie odpowiedniego lokalu czy założenie działalności gospodarczej. Oprócz tego, niezbędnym elementem będą uprawnienia wymagane do prowadzenia biura rachunkowego.

Na czym w ogóle polega prowadzenie biura rachunkowego? Obowiązująca ustawa o rachunkowości definiuje to jako świadczenie usług w zakresie: prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, ustalania drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów, wyceny tychże, sporządzania sprawozdań finansowych, a także przechowywania dowodów księgowych i pozostałej dokumentacji przewidzianej w ustawie.

Ta sama ustawa określa także profil osoby, która może prowadzić biuro rachunkowe. A jest to osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest karany za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu i obrotowi gospodarczemu, a także posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej.

Osoba, która otwiera biuro rachunkowe, powinna także zdobyć wcześniej certyfikaty księgowe, czy świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, a także powinna umieć posługiwać się różnymi programami, które są niezbędne w tej pracy, jak chociażby program do wystawiania faktur.

Gdy kandydat na przedsiębiorcę spełnia określone warunki, może założyć własną firmę. Najbardziej popularną formą prowadzenia biura jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która jest prosta w założeniu i utrzymaniu. Biuro rachunkowe można także prowadzić jako spółkę cywilną lub w formie spółdzielni.

Poleć artykuł

Komentarze