Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Od 1 stycznia 2015 roku zmieniły się przepisy dotyczące obowiązku posiadania kas fiskalnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Znacznie zmniejszyła się ilość branż zwolnionych z tego obowiązku.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.11.2014 roku zamieszczone w Dzienniku Ustaw z 7.11.2014 określa zasady, zwolnienia i obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Utrzymany zostaje wynoszący 20000 zł limit rocznego obrotu, poniżej którego nie jest konieczne posiadanie tego urządzenia. Jednak od 1 marca 2015 roku wymogiem objęte zostały nowe branże:

- warsztaty samochodowe (naprawiające pojazdy silnikowe t.j. samochody osobowe, samochody ciężarowe, motocykle, quady, motorowery, itp.),

- firmy prowadzące badania i przeglądy techniczne pojazdów,

- wulkanizatorzy oraz punkty wymiany opon,

- fryzjerki i fryzjerzy,

- firmy świadczące usługi kosmetyczne i kosmetologiczne,

- biura rachunkowe (biura świadczące usługi doradztwa podatkowego dla klientów detalicznych, np. rozliczających PIT),

- firmy zajmujące się cateringiem, gastronomią,

- firmy handlujące perfumami i wodami toaletowymi,

- lekarze świadczący usługi opieki medycznej,

- dentyści świadczący usługi opieki medycznej,

- prawnicy (z wyjątkiem notariuszy).

 

Z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nadal pozostają zwolnione firmy cateringowe świadczące usługi na pokładach samolotów lub w stołówkach szkolnych, księża, flisacy oraz notariusze. Rozporządzenie nie uwzględnia obrotów z czynności związanych z dostawą towarów i usług oraz nieruchomości, które wg przepisów o podatku dochodowym zaliczone są przez podatnika do środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji - tutaj warunkiem jest wystawienie faktury, pozwalającej na identyfikację kontrahenta.

Firmy założone już w 2015 roku mają obowiązek zainstalowania kasy w ciągu dwóch pełnych miesięcy od pierwszej sprzedaży związanej z usługą bądź dostawą wymienioną w rozporządzeniu.

Podatnikom, którzy uchylają się od obowiązku wdrożenia kasy, grożą kary skarbowe - mandaty, grzywny bądź 30% sankcji w VAT.

Poleć artykuł

Komentarze