Księgowy czy biuro rachunkowe?

Księgowy czy biuro rachunkowe?

Decyzja o powierzeniu prowadzenia rachunków odpowiedniemu podmiotowi jest kluczowa dla działalności firmy zarówno w zakresie wygody, kosztów, jak i bezpieczeństwa.

Zatrudnienie osoby na etacie księgowym większość pracodawców motywuje możliwością szybszego przepływu informacji, bieżącego dostępu do dokumentów, wreszcie większym zaufaniem, jakim łatwiej obdarzyć konkretnego pracownika, niż anonimowe biuro rachunkowe. Kryją się tu jednak pewne niebezpieczeństwa.

Po pierwsze koszty. Zatrudnienie na pełnym etacie wykwalifikowanej osoby to nie tylko pensja i ubezpieczenie. To także konieczność zakupu profesjonalnego oprogramowania, sprzętu, finansowanie szkoleń i prenumeraty fachowych czasopism. W przypadku choroby trudno o natychmiastowe zastępstwo, istnieje więc ryzyko utraty stabilności w prowadzeniu rachunków. Ponadto trudno znaleźć pracownika, który na odpowiednim poziomie zajmie się zarówno księgowością, jak i sprawami kadrowymi czy płacowymi, wymaga to więc stworzenia kolejnych etatów i dalszego nakładu środków finansowych. Nie bez znaczenia jest też kwestia odpowiedzialności i bezpieczeństwa - w przypadku błędów czy nieprawidłowości powstałych nie ze swojej winy, pracownik odpowiedzialny jest materialnie jedynie do trzykrotności uposażenia, podczas gdy biuro rachunkowe na podstawie umowy zobligowane jest do pełnej reperacji wyrządzonych szkód.

Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść biura jest fakt zdjęcia obowiązku kontaktowania się z urzędami i firmami zewnętrznymi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny i inne instytucje pozostają oddzielone od firmy i cały ciężar regulowania wszelkich formalnych kwestii pozostaje przerzucony na podmiot, który zajmuje się rozliczeniami. Wyspecjalizowane zespoły doradców nie tylko sprawniej i efektywniej poradzą sobie z natłokiem zobowiązań, ale dzięki swej wszechstronności mogą być pomocne na wielu płaszczyznach związanych z technicznym aspektem prowadzenia działalności, jak legalne obniżanie należności podatkowych czy kwestie kadrowe.

W dobie cyfryzacji również obieg dokumentów nie jest problemem, gdyż wszelkie niezbędne materiały mogą być przesłane pocztą elektroniczną.

Zatrudniając księgową - o ile w firmie nie istnieje wyspecjalizowana jednostka rekrutacyjna - trudno jest sprawdzić jej rzeczywiste kompetencje. Do ich zweryfikowania przyczynić się może dopiero kontrola z Urzędu Skarbowego, co dla żadnego przedsiębiorcy nie jest bezpiecznym rozwiązaniem.

Podsumowując - mali i średni przedsiębiorcy, których nie stać na zatrudnianie kilkuosobowych zespołów, powinni powierzyć swoje finanse wyspecjalizowanej firmie. Wybierając ją spośród wielu obecnych na rynku, należy sprawdzić nie tylko cenę usług, ale także wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiednie uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki podjęciu właściwego wyboru finanse i dokumentacja firmy będą znajdowały się w odpowiednich rękach, a przedsiębiorca, oprócz gwarancji solidności, zyska także rzetelnego partnera do współpracy.

Poleć artykuł

Komentarze