Kupno firmy krok po kroku

Kupno firmy krok po kroku

Planujesz zakup jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki? Zobacz, co powinieneś przygotować i jak prawidłowo przeprowadzić proces zakupu według polskich norm prawnych.

Zakup jednoosobowej firmy

W tym przypadku możesz zdecydować się na umowę pisemną z poświadczonymi notarialnie podpisami lub – w przypadku kupna przedsiębiorstwa wraz z przynależną mu nieruchomością – zawrzeć akt notarialny. Przed podpisaniem dokumentów przekazujących firmę dokładnie sprawdź jej stan majątkowy i zobowiązania finansowe. Aby zabezpieczyć się przed poniesieniem dodatkowych kosztów, uwzględnij w umowę klauzulę, przewidującą karę umowną za zatajenie danych. Dokument powinien zawierać nazwę firmy, spis i szczegóły należącego do niej majątku (nieruchomości, materiały, sprzęt, narzędzia, itp.), stan finansowy, wykaz posiadanych pozwoleń, koncesji, licencji, patentów, itp. Powinieneś otrzymać również dostęp do wszystkich dotychczasowych umów, rozliczeń, dokumentów, baz danych, korespondencji oraz tajemnic przedsiębiorstwa. Wymienienie wszystkich tych elementów w umowie jest konieczne do przekazania całościowych praw zarządzania firmą nowemu nabywcy. W celu prawidłowego przeprowadzenia poszczególnych etapów zakupu rekomendujemy pomoc i opiekę prawną notariusza. Po dopełnieniu wszelkich wymienionych wyżej formalności należy zgłosić zmiany odpowiednim instytucjom finansowym.

 

Zakup spółki

Spółkę z o.o. możesz kupić od firmy, która nie prowadziła działalności gospodarczej, lub od osoby/osób, prowadzących ją za pośrednictwem tej spółki. W każdym przypadku musisz przygotować umowę zbycia udziałów, projekt zmian w umowie spółki, dokumenty przekazywane instytucjom finansowym (US, ZUS, KRUS, KRS, GUS) oraz potwierdzenie o niefigurowaniu kupowanej spółki w Krajowym Rejestrze Długów. Zakup odbywa się w mieście rejestracji lub siedziby spółki, zaś wszystkie kwestie formalne muszą być potwierdzone notarialnie. Po dokonaniu transakcji należy dokonać zmian w umowie spółki, zgodnie z przedstawionym projektem. Przygotowane dokumenty, zatwierdzające wprowadzone zmiany, należy złożyć do sądu KRS. Ostatnim etapem jest wizyta w Urzędzie Skarbowym i dopełnienie wszystkich wymaganych czynności, związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Poleć artykuł

Komentarze