Lokaty a obligacje – podstawowe różnice

Lokaty a obligacje – podstawowe różnice

Niskie stopy procentowe zachęcają do inwestowania w obligacje. Nie jest to jednak tak bezpieczna forma powiększania oszczędności jak lokata bankowa.

W ostatnich latach Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu, co pociągnęło za sobą daleko idące zmiany w ofercie banków. Oprocentowanie depozytów znacząco się obniżyło. W efekcie osoby korzystające do tej pory z lokat zaczęły szukać korzystniejszych możliwości zainwestowania pieniędzy. Stąd rosnące zainteresowanie obligacjami przedsiębiorstw. Warto jednak wiedzieć, że nie są one substytutem lokaty bankowej – rządzą się swoimi własnymi prawami.

 

Prawo własności

Umieszczając oszczędności na lokacie bankowej, nadal jesteś ich właścicielem. Użyczasz je bankowi tylko na określony termin. Bardzo często inwestycja taka przybiera charakter depozytu a vista, tzn. za odpowiednią opłatą możesz zlikwidować lokatę przed terminem i odzyskać zainwestowane środki (o kwotę pomniejszoną o tę opłatę). W przypadku obligacji nie ma takiej możliwości. Pieniądze stają się własnością przedsiębiorstwa, Ty zaś otrzymujesz w zamian obligację, która jest papierem wartościowym poświadczającym jego zobowiązanie. W każdej chwili możesz ją komuś odsprzedać. Warto jednak pamiętać, że rynkowe ceny obligacji podlegają znacznym wahaniom. Na ich wysokość ma wpływ zarówno aktualny, jak i oczekiwany poziom stóp procentowych.

 

Gwarancje BFG

Kolejną różnicą, która sprawia, że lokata bankowa jest bezpieczniejsza, są gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, instytucji powiązanej z Narodowym Bankiem Polskim oraz Skarbem Państwa. Przysługują one tym oszczędzającym, którzy umieszczają na lokacie kwotę do równowartości 100 tys. euro. Obligacje przedsiębiorstw takich gwarancji nie zapewniają.

 

Okresy odsetkowe

Na korzyść obligacji przemawia jednak to, że odsetki są wypłacane w regularnych okresach odsetkowych. Natomiast w przypadku lokaty odsetki zasilają kapitał deponenta dopiero po jej zamknięciu.

 

Inna podstawa prawna

Inwestowanie pieniędzy na lokatach bankowych podlega regulacjom stanowiącym prawo bankowe, natomiast obrót obligacjami reguluje ustawa o obligacjach.

 

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej różnice, już nie tak łatwo odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest korzystniejsze: lokaty czy obligacje. Te pierwsze są wprawdzie bardziej bezpieczne, ale za to obligacje pozwalają nieraz więcej i szybciej zarobić. Niezależnie od tego, na jaką formę oszczędzania się zdecydujesz, pamiętaj, aby najpierw rozważyć wszystkie za i przeciw.

 

Poleć artykuł

Komentarze