Najpopularniejszy podział leasingu?

Najpopularniejszy podział leasingu?

Jakie rodzaje leasingu możemy wyróżnić? Leasing pośredni i bezpośredni, operacyjny i finansowy. Co to jest? Skąd biorą się te podziały ?

Leasing jest formą najmu lub dzierżawy nieruchomości bądź ruchomych środków trwałych w ramach umowy stosunków cywilnoprawnych. Historia leasingu sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wszystko zaczęło się w Stanach Zjednoczonych. Kilkanaście lat później leasing upowszechnił się w Europie.  W ramach leasingu leasingodawca zobowiązuje się do umożliwienia najemcy korzystania z określonego w warunkach umowy przedmiotu w zamian za ustaloną przez obie strony miesięczną opłatę.

 

Leasing pośredni / bezpośredni

Przyjmując za kryterium liczbę stron biorących udział w takiej transakcji, możemy wyróżnić dwa rodzaje leasingu : pośredni i bezpośredni.

Leasing bezpośredni charakteryzuje się tym, że leasingodawca jest jednocześnie właścicielem (lub nawet producentem) przedmiotu użyczanego leasingobiorcy. Jest to rozwiązanie o tyle wygodne dla klienta, że producent danego przedmiotu ma szerszy wachlarz możliwości, jeśli chodzi o ustalenie ceny towaru; jest także w stanie zaoferować potencjalnemu leasingobiorcy dużo korzystniejsze warunki finansowania przedmiotu leasingiem. Jak można się więc domyślić, taka forma leasingu jest zazwyczaj bardziej opłacalna od leasingu pośredniego.

Natomiast w przypadku leasingu pośredniego cechą charakterystyczną jest to, że w całym procesie udział biorą więcej niż dwie strony. Przeważnie odbywa się to w taki sposób, że między producentem (właścicielem) przedmiotu a potencjalnym leasingobiorcą pośredniczy wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe. Funkcję takich pośredników mogą również pełnić banki, fundusze lub firmy ubezpieczeniowe.  Właśnie dlatego leasing pośredni jest zazwyczaj droższy od bezpośredniego, firmy pośredniczące zawsze doliczają dodatkowe opłaty za swoje usługi.

Czytaj więcej: leasing dla konsumentów

 

Najpopularniejszy podział leasingu

W realiach polskiego rynku najpopularniejsze są dwa rodzaje zawieranych umów leasingu: leasing operacyjny i finansowy (inaczej finansowany, kapitałowy). Podział ten jest najistotniejszym podziałem dla każdej firmy szukającej sposobu na finansowanie przedmiotu leasingiem, ponieważ podstawową różnicą między tymi formami jest sposób rozliczania.

Leasing finansowy w praktyce polega na przekazaniu przez właściciela określonego umową przedmiotu leasingobiorcy na ściśle określonych warunkach. Charakterystyczną cechą tej formy leasingowania jest  to, że po spłacie ostatniej raty (czyli po zakończeniu okresu ważności umowy) automatycznie właścicielem przedmiotu staje się leasingobiorca. W związku z tym leasingobiorca w trakcie trwania umowy jest zobowiązany do odpowiedniej konserwacji oraz ubezpieczenia przedmiotu.

Natomiast leasing operacyjny, popularnie zwany usługowym, to czasowe przekazanie przedmiotu inwestycyjnego leasingobiorcy. Od leasingu finansowego różni się głównie tym, że leasingobiorca nie zostaje właścicielem przedmiotu po wygaśnięciu umowy. Może go co najwyżej wykupić od leasingodawcy za ustaloną wcześniej sumę końcową powiększoną o podatek VAT.

Poleć artykuł

Zobacz też:

Komentarze