Pojazd przeznaczony na wynajem a odliczenie podatku VAT

Pojazd przeznaczony na wynajem a odliczenie podatku VAT

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, jak wynajem leasingowanego auta ma się do odliczenia podatku VAT. Okazuje się, że po spełnieniu kilku warunków jest możliwość odliczenia pełnej kwoty podatku.

Firmy, wykorzystujące samochody osobowe tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności,  jeśli chcą mieć możliwość odliczenia 100 % kwoty podatku VAT od wydatków związanych z ich eksploatacją, muszą być przygotowane na całkowite wykluczenie tych pojazdów z używania do celów prywatnych. Muszą również oczywiście spełnić określone warunki.

Według interpretacji indywidualnych przedsiębiorca korzystający z leasingu może odliczyć całość podatku VAT z faktur w przypadku, gdy wnioskodawca fakturował transakcję sprzedaży wraz z podatkiem w wysokości 23 %.

Zmiany, które weszły w życie 1 kwietnia 2014 roku, spowodowały, że przedsiębiorcy muszą złożyć do urzędu skarbowego druk VAT-26, w którym zawarte będą dane na temat służbowego pojazdu, a także są zobowiązani prowadzić tzw. kilometrówkę. Uzyskają wtedy prawo do:

  • całkowitego odliczenia VAT od wydatków związanych z eksploatacją aut osobowych,
  • całkowitego odliczenia VAT od wydatków związanych z eksploatacją aut niebędących pojazdami ciężarowymi, ale od których również przysługuje całkowite odliczenie VAT bez żadnych dodatkowych warunków.

By udokumentować spełnienie tych warunków, podatnik może ustalić np. wewnętrzny regulamin, określający zasady używania pojazdów, a dodatkowo prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, w której powinny znaleźć się dane, o których mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT.

Zmiany te zapewnią całkowite wyeliminowanie możliwości używania pojazdu w celach prywatnych właściciela firmy. Jednak określono kilka wyjątkowych sytuacji, w których jest on zwolniony z takiego obowiązku. Na przykład art. 86a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje, że jeśli wynajem samochodów jest przedmiotem działalności firmy, nie musi się ona stosować do powyższych regulacji.

W sytuacji, gdy auto na podstawie umowy zostanie wynajęte na okres minimum sześciu miesięcy, w świetle przepisów wnioskodawca będzie miał możliwość do odliczenia podatku VAT w pełnej kwocie. Nie ma znaczenia, ile czasu upłynęło od zawarcia umowy o leasing a zawarciem umowy najmu - wystarczy jedynie, by okres najmu nie był krótszy niż pół roku (oczywiście w ramach wykonywanej działalności gospodarczej). Ewidencji przebiegu nie muszą prowadzić przedsiębiorcy, którzy przeznaczą pojazdy wyłącznie na wynajem, jeśli usługa ta jest przedmiotem działalności gospodarczej (przy czym wynajem nie musi być ani jedynym, ani głównym przedmiotem działalności firmy).

Przedsiębiorca uzyska zatem możliwość odliczenia podatku VAT w całości od wynajmowania leasingowanego pojazdu osobowego od dnia, w którym umowa została zawarta na okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Ważne jest, że czas ten musi trwać nieprzerwanie. Ponadto podatnik uzyska prawo do pełnego odliczenia podatku również w sytuacji, gdy pojazd zostanie wynajęty na krótszy okres, ale pod warunkiem, że przez co najmniej pół roku auto będzie przeznaczone jedynie do tego celu.

Autor artykułu jest dyrektorem generalnym w firmie GO-leasing, ogólnopolskiej sieci brokerów leasingu.

Poleć artykuł

Komentarze