Prowadzenie firmy bez rejestracji w CEIDG - konsekwencje

Prowadzenie firmy bez rejestracji w CEIDG - konsekwencje

Co grozi przedsiębiorcy, który nie zarejestruje swojej działalności gospodarczej? O tym poniżej.

Zdecydowana większość przedsiębiorców, zanim rozpocznie własną działalność, dopełnia szeregu formalności związanych z zarejestrowaniem firmy w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz ze zgłoszeniem jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także do naczelnika urzędu skarbowego. Zdarza się jednak, choć są to przypadki odosobnione, że przedsiębiorstwo nie zostaje nigdzie zarejestrowane. Jest to rzecz niedopuszczalna i grozi poważnymi następstwami. Konsekwencje prowadzenia własnego biznesu bez zarejestrowania wykonywanej działalności mogą być dla przedsiębiorcy, który dopuszcza się tego nadużycia, bardzo dotkliwe. I nie jest ważne, jaką formę prawną przybiera działalność: czy jest to spółka zoo, cywilna czy jakakolwiek inna.

 

Działalność gospodarcza: czym jest?

Przyjrzyjmy się definicji działalności gospodarczej, pochodzącej z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Jeśli więc to, czym się zajmujesz, spełnia podane w tej definicji kryteria, musisz zarejestrować własną działalność w odpowiednich bazach danych. Wiąże się to oczywiście z koniecznością wyboru formy opodatkowania – każdy bowiem przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnego płacenia podatków.

 

A co jeśli firma nie zostanie zarejestrowana?

Jeśli firma nie będzie zarejestrowana, jej przychody nie zostaną opodatkowane. W razie gdyby fakt ten wyszedł na jaw, właściciel będzie musiał uregulować niezapłacony podatek dochodowy, łącznie z odsetkami, które mogą być bardzo wysokie (ich wysokość zależna jest oczywiście od tego, jak długo przedsiębiorca działał bez płacenia podatków). To samo dotyczy podatku VAT. Jeśli prowadzona działalność wymaga płacenia takiego podatku, urzędnicy mogą nakazać właścicielowi firmy uregulowanie zaległej kwoty wraz odsetkami.

Należy z naciskiem podkreślić, że powyższe konsekwencje dotyczą jedynie niepłacenia podatków. Ale za samo prowadzenie firmy bez zarejestrowania jej w CEIDG grozi kara grzywny lub okresowego pozbawienia wolności! Dlatego nie warto ryzykować.

 

Własna firma to przedsięwzięcie, któremu nie każdy jest w stanie podołać. Jeśli jednak czujesz się na siłach, by rozkręcić swój biznes, wejdź na http://ezzydo.com , aby dowiedzieć się więcej.

 

Poleć artykuł

Komentarze