Reguły inwestowania

Reguły inwestowania

Inwestowanie na giełdzie zawsze obarczone jest ryzykiem, ale można to ryzyko zminimalizować, przestrzegając pewnych reguł. Są one dobre nie tylko dla początkujących, ale i dla doświadczonych inwestorów.

Idź za trendem

To najważniejsza zasada. Warto inwestować tylko w takie spółki, których kurs systematycznie rośnie. Należy też wystrzegać się zbytniego pośpiechu: cierpliwość jest jedną z największych cnót inwestora. Jeśli wyniki danej spółki nieprzerwanie rosną, można się spodziewać, że będzie to dobra inwestycja. Jeśli natomiast stopniowo się obniżają, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że trend ten nie ulegnie zmianie. Co prawda niektórzy maklerzy wykupują akcje takich spółek w nadziei na poprawę ich wyników, ale jest to zawsze bardzo ryzykowne posunięcie.

 

Nie inwestuj więcej w to, co przynosi straty

Jeśli dana inwestycja przynosi Ci same straty, nie lokuj w niej dodatkowych pieniędzy. Bardzo rzadko trend spadkowy ulega odwróceniu, a dalsze inwestowanie w pozycję przynoszącą ujemne wyniki może Cię narazić na ogromne ubytki w budżecie. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której dana spółka rzeczywiście Twoim zdaniem ma potencjał, a niekorzystna koniunktura wynika z czynników niezależnych od jej wartości. Warto jednak się zastanowić, czy nie ulegamy myśleniu życzeniowemu, przewidując przyszłe zyski.

 

Pozwól zyskom rosnąć

Wielu inwestorów kieruje się zasadą, w myśl której najlepiej sprzedać akcje danej spółki w momencie, gdy cena już osiągnie zakładany uprzednio poziom. Tak jest oczywiście bezpieczniej, ale wiele na giełdzie nie ugrasz, kierując się poczuciem bezpieczeństwa. Kurs nie bez powodu idzie w górę. Postaraj się wyciągać jak najwięcej z każdej inwestycji, nie pozbywaj się akcji od razu po tym, jak zaczynają one przynosić zyski.

 

Wybieraj spółki z dużą płynnością

Płynność finansowa jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności akcji. Kupując akcje tylko takich spółek, które nie mają problemów z płynnością, możesz je w każdej chwili sprzedać. Przy inwestycjach warto więc wziąć pod uwagę indeks WIG20, katalogujący spółki giełdowe o największej płynności.

 

Nie inwestuj wszystkich swoich oszczędności!

Poważnym błędem jest inwestowanie wszystkich swoich oszczędności. O sukcesie na giełdzie decyduje zbyt wiele zmiennych, by można było być zupełnie spokojnym o zainwestowany kapitał. Inwestuj tylko tyle, ile jesteś gotów stracić.

 

Poleć artykuł

Komentarze