Robotyzacja procesów biznesowych: fakty i mity

Robotyzacja procesów biznesowych: fakty i mity

Oprogramowanie automatyzujące pracę w przedsiębiorstwach wywołało intelektualny ferment w przestrzeni publicznej i dało okazję do snucia czarnych scenariuszy związanych z naszą przyszłością. Poniżej obalamy najpopularniejszy mit dotyczący robotyzacji w biznesie.

Robotyzacja procesów biznesowych (robotic process automation) jest tematem kontrowersyjnym. Narosło wokół niej wiele mitów, które w konfrontacji z rzeczywistym stanem rzeczy okazują się jedynie wytworem nieuzasadnionych lęków, uprzedzeń, a także przesadzonych oczekiwań. Najczęstszym zarzutem stawianym postępującej wciąż robotyzacji biznesu jest perspektywa utraty pracy przez rzeczywistych ludzi na rzecz robotów. Na ile słuszne są te obawy i na ile znajdują one potwierdzenie w kompetencjach robotów, rozstrzygniemy poniżej.

 

Czy rzeczywiście czeka nas gigantyczny wzrost bezrobocia?

Często się słyszy, że jeśli robotyzacja procesów biznesowych dalej będzie się rozwijać, to w końcu zabierze pracę ludziom. Mylnie zakłada się, że w obecnym stadium rozwoju technologii jesteśmy w stanie stworzyć programy, które będą mogły całkowicie wyręczyć ludzi w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Być może w odległej przyszłości rzeczywiście spełnią się wizje autorów powieści sience-fiction... Póki co jednak – w dostępnym nam horyzoncie możliwości technologicznych jest to rzecz nieosiągalna. Oprogramowanie, o którym mowa, potrafi wykonywać jedynie bardzo schematyczne, nudne wręcz zadania, które pracownikom z krwi i kości zabierają mnóstwo czasu. Dzięki temu właściciele firm mogą lepiej wykorzystać potencjał zatrudnionych osób i przydzielić im zadania, których robot wykonać nie potrafi. Poza tym ktoś musi nad całą tą automatyzacją czuwać: wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych pociąga więc za sobą tworzenie się nowych miejsc pracy dla osób, które będą tym wszystkim zarządzać.

 

Uwolniona kreatywność

Robotyzacja procesów biznesowych jest potężnym i użytecznym narzędziem, z którego warto korzystać. Nie jest prawdą, że aby uzyskać jakiekolwiek korzyści z wdrożenia tego typu oprogramowania, należy zainwestować w jak najwięcej robotów. Wystarczy zautomatyzować procesy najbardziej schematyczne. Nawet częściowa tylko robotyzacja przyniesie zadowalające rezultaty. Odciąża pracowników i pozwala im zająć się zadaniami wymagającymi kreatywności.

 

Ponure wizje przyszłości rodem z kina dystopijnego jak na razie nie mają więc szans na urzeczywistnienie. Robotyzacja procesów biznesowych to w rzeczywistości szansa na usprawnienie działalności gospodarczej – i to szansa pozostająca w zasięgu ręki każdego przedsiębiorcy.

 

Poleć artykuł

Komentarze