Robotyzacja procesów biznesowych: zastosowania

Robotyzacja procesów biznesowych: zastosowania

Robotyzacja procesów biznesowych pozwala zwiększyć wydajność przedsiębiorstw. Przyjrzyjmy się konkretnym jej zastosowaniom.

Robotyzacja procesów biznesowych (robotic process automation) to nowy rozdział w historii biznesu. Dzięki niej można w prosty sposób przyspieszyć pracę zarówno małych, jak również średnich oraz dużych firm, a także licznych instytucji, w których wykonuje się silnie zalgorytmizowane zadania. Z dobrodziejstw robotyzacji korzysta już wiele podmiotów z różnych sektorów, ich liczba wciąż przybywa. Poniżej skupimy się na najczęstszych zastosowaniach oprogramowania automatyzującego pracę.

 

Kadry pracownicze i księgowość

Tego typu oprogramowanie (nazywane również robotami) znajduje szerokie pole do popisu w operowaniu danymi związanymi z kadrami pracowniczymi. Dużym powodzeniem cieszą się aplikacje gromadzące i weryfikujące dane potrzebne do naliczania wynagrodzeń. Roboty te w swoich obliczeniach uwzględniają liczbę dni przepracowanych i wolnych od pracy, zwolnienia lekarskie, a także urlopy. Dzięki takiemu oprogramowaniu można też przyspieszyć proces przygotowywania umów z pracownikami: robot samodzielnie wypełni odpowiednie rubryki danymi pochodzącymi ze wskazanego źródła. W księgowości wykorzystuje się roboty do wystawiania faktur i automatycznego wysyłania ich do adresatów, a także do przygotowywania przelewów. Instruowanie programu jest bajecznie proste i nie nastręcza najmniejszych trudności.

 

Automatyzacja pracy w branży IT

Robotyzacja procesów biznesowych znajduje też zastosowanie w branży IT. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu można wydajnie pracować na różnych, niekompatybilnych ze sobą systemach. Dotychczas pozostawało to poza sferą realnych możliwości przedsiębiorców. Obecnie – dzięki robotyzacji – płynne przechodzenie od jednego systemu do drugiego nie stanowi najmniejszej przeszkody. Dzięki oprogramowaniu automatyzującemu pracę można też odciążyć pracowników odpowiedzialnych za przydzielanie zezwoleń na dostęp do określonych danych.

 

Powyżej wskazaliśmy tylko przykładowe zastosowania robotyzacji procesów biznesowych. Oprogramowania tego typu używa się w wielu różnych branżach, o których w braku miejsca tu nie wspomniano. Można przewidywać, że z biegiem czasu robotyzacja będzie anektowała coraz więcej obszarów w biznesie.

 

Poleć artykuł

Komentarze