Rodzaje spółek - którą wybrać?

Rodzaje spółek - którą wybrać?

Przy rozkręcaniu własnego biznesu jednym z najważniejszych aspektów jest wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności. To właśnie od tego wyboru będą zależały późniejsze decyzje czy sposób rozliczania podatku. Co warto wiedzieć o rodzajach spółek?

Jaką formę działalności wybrać?

Istnieje wiele rodzajów spółek, a każdy z nich posiada swoje charakterystyczne cechy, wady i zalety. Najbardziej podstawowy podział klasyfikuje spółki na osobowe oraz kapitałowe. W grupie spółek osobowych możemy wyróżnić spółki cywilne, jawne, partnerskie i komandytowe. W grupie spółek kapitałowych wyodrębniamy spółki akcyjne i te z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli szukasz wsparcia w prowadzeniu działalności i chcesz poprawić swoją skuteczność biznesową, sprawdź ten adres: https://www.zustoniemus.pl/produkt/bezpieczny-biznes-bez-zus-u-i-podatkow-nagranie-video-konsultacje/.

 

Spółki osobowe

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest jedną z prostszych form organizacji działalności gospodarczej. Funkcjonuje ona w ramach Kodeksu Cywilnego, jednocześnie nie posiadając osobowości prawnej. Główną zaletą spółek cywilnych jest możliwość wniesienia własnego kapitału przez każdego wspólnika. Istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości, gdyż dla spółki cywilnej dostępne są wszystkie formy VAT. Główną wadą jest to, że w przypadku wykroczenia popełnionego przez jednego ze wspólników obowiązuje współodpowiedzialność karna. Ponadto każda osoba zarządzająca firmą może bez zgody innych wspólników podejmować dowolne czynności.

 

Spółka jawna

Spółka jawna, podobnie jak cywilna, nie posiada formy prawnej, jej funkcjonowanie reguluje jednak Kodeks spółek handlowych. Spółkę jawną koniecznie należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym, a sporządzona umowa koniecznie musi być zawarta w formie pisemnej. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru osób uprawnionych do reprezentowania spółki, co oznacza, że wspólnicy mają prawo wybrać między sobą jedną lub więcej osób, które będą oficjalnie reprezentować spółkę. Prawo do reprezentowania spółki można komuś odebrać tylko na drodze sądowej.

 

Spółka partnerska

Spółkę tą mogą założyć osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Jej funkcjonowanie reguluje Kodeks spółek handlowych. W odróżnieniu od spółki jawnej współwłaściciele odpowiadają osobiście całym swoim majątkiem tylko za zobowiązania spółki niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu. Możliwe jest powołanie zarządu spółki.

 

Spółka komandytowa

Ogromną zaletą spółki komandytowej jest podzielona odpowiedzialność za zobowiązania finansowe spółki. Wśród głównych wad należy wymienić konieczność prowadzenia niekiedy dość kosztownej, pełnej księgowości.

 

Spółki kapitałowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może utworzyć jeden lub więcej podmiotów. W tym przypadku za zobowiązania finansowe nie odpowiadają jej współwłaściciele, a umowa zawarta pomiędzy nimi musi mieć formę aktu notarialnego, co przekłada się na wyższe koszty jej utworzenia. Aby móc zgłosić spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego, konieczne jest posiadanie kapitału nie mniejszego niż 5000 zł.

 

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna pod względem zasad działania jest zbliżona do spółki handlowej. Aby ją założyć, należy dysponować kapitałem nie mniejszym niż 100000 złotych. Poza tym spółka komandytowa wymaga prowadzenia pełnej księgowości, a prawo do jej reprezentowania posiada jedynie zarząd. Warto podkreślić, że spółka akcyjna jako jedyna może pozyskiwać kapitał na giełdzie papierów wartościowych lub poprzez obligacje.

 

Wybór odpowiedniej spółki może wielu osobom przysparzać trudności. Zapoznając się z charakterystyką poszczególnych dostępnych opcji, łatwiej nam podjąć dobrą decyzję. Etap ten jest wyjątkowo ważny, dlatego warto dobrze zastanowić się nad rodzajem spółki, a w przypadku problemów udać się do specjalistów.

Poleć artykuł

Komentarze