Sprzedaż firmy – o czym trzeba wiedzieć?

Sprzedaż firmy – o czym trzeba wiedzieć?

Nie chcesz lub nie możesz dłużej prowadzić działalności gospodarczej? Możesz ją zamknąć, zawiesić lub… sprzedać! W tym ostatnim przypadku trzeba jednak pamiętać o kilku istotnych czynnikach dotyczących prawnych regulacji procesu sprzedaży.

Przede wszystkim, sprzedaż majątku (całości gospodarczej) firmy wymaga pisemnej umowy wraz z notarialnie poświadczonymi podpisami zbywcy i kupującego. Powinna ona zawierać nazwę przedsiębiorstwa, szczegóły dotyczące nieruchomości (jeśli wchodzi ona w skład majątku) wraz z aktem notarialnym, spis „rzeczy ruchomych” przynależnych do firmy, a także informacje na temat zgromadzonych środków finansowych, posiadanych zezwoleń, licencji, praw autorskich, patentów, tajemnic przedsiębiorstwa, ksiąg podatkowych oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności. Należy przekazać również przynależne firmie domeny, strony internetowe, bazy danych, itp. Dlaczego wszystkie te elementy są tak istotne? Jeśli umowa sprzedaży nie będzie obejmować całego majątku przedsiębiorstwa, nowy nabywca zdobędzie prawo jedynie do używania nabytych rzeczy, ale nie zostanie prawnie potwierdzonym następcą poprzedniego właściciela.

Przy sprzedaży firmy nie można zapomnieć o przeniesieniu na nabywcę wszystkich umów zawartych podczas prowadzenia działalności – zarówno tych podpisanych z klientami, jak i dotyczących wynajmu, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, itd. Należy również powiadomić dotychczasowych kontrahentów o zmianie właściciela przedsiębiorstwa oraz związanej z nią konieczności aktualizacji dokumentów, dotyczących współpracy.

Po dokonaniu sprzedaży właściciel firmy musi pamiętać o dopełnieniu obowiązków likwidacyjnych: zgłoszeniu zakończenia działalności do CEIDG i zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych stawką VAT. Należy również zamknąć księgi przychodów i rozchodów oraz przygotować remanenty likwidacyjne na potrzeby rozliczeń podatkowych. Co ważne, zgodnie z ustawą sprzedaż majątku firmy nie podlega opodatkowaniu VAT – trzeba jednak pamiętać, żeby dotyczyła ona całości gospodarczej przedsiębiorstwa, a nie poszczególnych jego części.

Gdzie warto ogłosić sprzedaż firmy? Do dyspozycji przedsiębiorców pozostają dedykowane platformy i serwisy, oferujące zamieszczenie ogłoszenia odpowiednio w kategoriach: sprzedam firmę / kupię firmę. Do nich warto się udać w celu poznania szczegółów i dokładnych uwarunkowań tego typu transakcji.

Poleć artykuł

Komentarze