Weksel in blanco – ostrożność wskazana!

Weksel in blanco – ostrożność wskazana!

Podpisanie weksla in blanco zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko. O tym, dlaczego lepiej unikać podpisywania weksli, zwłaszcza weksli in blanco, piszemy poniżej.

Aby wystawić weksel, nie musisz iść do notariusza, nie potrzebujesz też żadnych urzędowych blankietów. Jedyne, co będzie Ci potrzebne, to kartka i coś do pisania. Na wekslu powinna znajdować się odpowiednia formuła oraz podpis osoby wystawiającej. I to wszystko – po podpisaniu dokument staje się papierem wartościowym, podlegającym określonym regulacjom prawnym.

 

Czym jest weksel?

Weksel to papier wartościowy zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia określonej w nim sumy pieniężnej. W treści weksla wskazany jest również wierzyciel, czyli osoba, której osoba wystawiająca zobowiązuje się zapłacić daną sumę. Wierzyciel na podstawie weksla może się domagać od wystawcy wpisanej na wekslu kwoty. Jeśli na wekslu brakuje pewnych elementów, np. wysokości sumy, jest to weksel in blanco.

 

Jak to jest z tymi wekslami?

Na ogół wymaga się od przedsiębiorców podpisania weksli w celu zabezpieczenia interesów kontrahenta. W ten sposób kontrahent zapewnia sobie możliwość zażądania od przedsiębiorcy zapłaty w sytuacji, gdy zlecenie nie zostanie zrealizowane. Weksle in blanco są w powszechnym użyciu, ale wiąże się z nimi pewne ryzyko – wystawca może zostać zmuszony do zapłacenia nieistniejących długów, np. w sytuacji, gdy weksel dostanie się w niepowołane ręce. Wierzyciel może przenieść przysługujące mu prawa na inną osobę – zjawisko to określa się jako „puszczenie weksla w obieg”. Gdy osoba uprawniona do otrzymania zapłaty nie jest pierwotnym wierzycielem i zażąda od wystawcy wskazanej w dokumencie sumy, mimo że w świetle wykonanego zlecenia roszczenie to jest całkowicie nieuzasadnione, wystawcy trudniej będzie się bronić w sądzie.

 

Przed nieuzasadnionymi żądaniami zapłaty ze strony pierwotnego można się skutecznie bronić, np. powołując się na fakt, że umowa, którą weksel zabezpieczał, została wykonana. Ale taka linia obrony okaże się niewystarczająca w sytuacji, gdy zapłaty zażąda osoba, która pierwotnym wierzycielem nie jest. Dlatego warto zachować szczególną ostrożność przy podpisywaniu weksli, zwłaszcza in blanco, ponieważ mogą stać się one podstawą poważnych nadużyć.

 

Poleć artykuł

Komentarze