Zaliczki wpłacane gotówką mogą być już niewliczane w koszty!

Zaliczki wpłacane gotówką mogą być już niewliczane w koszty!

1 stycznia 2017 roku przepisy dotyczące swobody działalności gospodarczej uległy bardzo istotnej zmianie. W ramach rządowego programu uszczelnienia podatku VAT wprowadzono przymus rejestrowania transakcji opartych na fakturach gotówkowych za pomocą rachunków płatniczych.

Te działania mają na celu uniknięcie nadużyć w tego typu transakcjach, narażających skarb państwa na straty. Sprawa dotyczy kupujących w komisach, w których często zaliczki płacone są na miejscu gotówką.

Nowe przepisy bardzo mocno ograniczyły dokonywanie płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy właścicielami firm. Kilkakrotnie obniżono ustalony wcześniej w tej kwestii limit, a także przewidywane są dużo większe sankcje podatkowe za niestosowanie się do tych przepisów. Nowe regulacje w szczególności dotyczą zaliczania wydatków ponoszonych przy takich transakcjach do kosztów uzyskania przychodów.

Ze względu na nowe brzmienie art. 22 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej, zarówno dokonywanie, jak i przyjmowanie płatności powiązanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pomocą rachunku płatniczego właściciela firmy w każdej z następujących sytuacji:

  •    gdy płatność wynika z transakcji, której drugą stroną jest inny przedsiębiorca, a także
  •    gdy jednorazowa kwota tej transakcji przekracza 15 000 zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

W przypadku niestosowania się do nowych regulacji przedsiębiorca zostanie objęty sankcjami. Głownie chodzi o brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem wskazanego wcześniej obowiązku. Konkretnie chodzi o transakcje, które przewyższają 15000 zł, przy czym nie ma znaczenia, czy kwota została uregulowana w całości czy częściowo (np. w ratach). Naruszenie przepisów nie powoduje anulowania takiej transakcji. Prowadzi jedynie do sytuacji, w której przedsiębiorca z powodu braku możliwości wliczenia poniesionych w tej transakcji wydatków w koszty będzie miał zwiększoną podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

W praktyce przy zakupie auta nowe regulacje sprawiają, że bardzo często stosowane zaliczki gotówkowe wypłacane dealerom czy sprzedawcom w komisach nie będą mogły zostać wliczone w koszty uzyskania przychodów i obniżać z tego tytułu podatku.

Być może lepiej zobrazuje to konkretny przykład. Zakładamy, że przedsiębiorca dokonuje zakupu używanego auta za 30 000 zł brutto. Następnie wpłaca zaliczkę w kwocie 2000 zł gotówką w komisie w celu zarezerwowania auta, po czym, odbierając je, reguluje pozostałą różnicę w wysokości 28 tysięcy przelewem. Taki pojazd będzie można kredytować, leasingować czy amortyzować – jednak kwoty wpłaconej zaliczki w wysokości 2000 zł nie będzie można wliczyć w koszty.

Jeśli chodzi o leasing, sytuacja jest również nieco odmienna. Transakcją jest tu umowa w kwocie pełnej wartości leasingowanego pojazdu,  więc wpłata zaliczki gotówką również jest elementem tej transakcji. Konsekwencją dla klienta w takim przypadku będzie brak możliwości wpisania faktury jako na przykład czynszu inicjalnego, więc nie będzie możliwości odliczenia jej od podatku.

Artykuł został napisany przez redakcję GO-leasing Oddział Warszawa.

Poleć artykuł

Komentarze