Zmieniając sposób wykorzystywania pojazdu należy dokonać korekty VAT odliczonego przy jego nabyciu

Zmieniając sposób wykorzystywania pojazdu należy dokonać korekty VAT odliczonego przy jego nabyciu

W sytuacji rynkowej często zdarza się, że pojazd kupiony do celów firmowych zmienia swoje przeznaczenie. Pytanie wtedy, jak w takiej sytuacji powinna zachować się księgowość?

Podatnik nabywa samochód wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej i odliczający z tego tytułu całą kwotę VAT, zmieni okresowo sposób wykorzystywania pojazdu na mieszany, a później powróci do wcześniejszego stanu rzeczy, to  będzie zobowiązany do korekty VAT odliczonego. Korekta jest obowiązkowa. Podatnik powinien dokonać korekty zmniejszającej kwotę podatku odliczonego w ramach deklaracji VAT-7 za miesiące, w którym samochód zmieni przeznaczenie na cele mieszane. Po powrocie do wykorzystywania pojazdu tylko do celów działalności gospodarczej podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty zwiększającej kwotę podatku doliczonego w ramach deklaracji VAT-7 za dany miesiąc.

Korekty VAT odliczonego przy nabyciu pojazdu znajdują zastosowanie w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu, jeśli nastąpiła ona w tzw. okresie korekty, który trwa:

  • 60 miesięcy (5 lat) licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy z wyjątkiem pojazdów o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 tys. zł,

  • 12 miesięcy, licząc od miesiąca w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy - w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 tys. zł.

Przepisy ustawy o VAT przewidują dwa rodzaje korekt:

  • korektę zmniejszającą (obowiązkową),

  • korektę zwiększającą kwotę podatku odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu samochodowego (fakultatywną). 

Poleć artykuł

Komentarze