ZUS a rozpoczęcie działalności gospodarczej

ZUS a rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wpisując nowopowstałą firmę do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, automatycznie zgłaszamy rejestrację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tym samym zakładamy tam konto płatnika składek. Przy wyborze ubezpieczenia musimy wybrać, czy chcemy aby obejmowało ono też ubezpieczenie chorobowe. Przy okazji deklarujemy, czy obowiązani jesteśmy płacić składki na ubezpieczenie społeczne (w takim przypadku wypełniamy formularz ZUA) czy tylko na zdrowotne (formularz ZZA). Ta druga wersja możliwa jest w przypadku, gdy oprócz prowadzenia działalności gospodarczej jesteśmy zatrudnieni na umowę o prace w innej firmie i osiągamy tam co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Osoby rozpoczynające działalność przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób w 2015 r. planujących rozpocząć działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1750 zł (w 2015 r. jest to kwota 525,00 zł).

Oznacza to, że osoba rozpoczynająca działalność, w 2015 r. co miesiąc do ZUS na ubezpieczenia społeczne będzie przekazywać 167,47 zł.

Suma ta wynika z następujących składek:

  • 102,48 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne,
  • 42,00 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe,
  • 12,86 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe,
  • 10,13 zł (tj. 1,93% na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób).

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. zostanie opublikowana po ogłoszeniu wynagrodzenia za IV kwartał 2014r.

Należy pamiętać, że z niższych składek na ubezpieczenia społeczne nie mogą skorzystać osoby, które:

  • prowadzą lub w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
  • prowadzą działalność gospodarczą, jako wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej czy wspólnicy sp. z o.o.

Osoby, które zdecydują się wybrać obniżoną stawkę ZUS po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia do ZUS, muszą następnie zarejestrować się w ZUS jako osoby fizyczne zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

W tym celu muszą wypełnić wspomniany już formularz ZUS ZUA. W zgłoszeniu należy wybrać stosowny kod z tytułu ubezpieczenia w związku z wyborem obniżonej składki ZUS. Zgłoszenie można wypełnić na gotowym druku, który można pobrać w ZUS lub w programie Płatnik.

Poleć artykuł

Komentarze