Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują w Polsce znowelizowane przepisy dotyczące zasad uzyskiwania zwrotu VAT za materiały budowlane. Kto będzie mógł uzyskać zwrot i z tytułu zakupu jakich materiałów?

Okresy przejściowe

Z końcem 2013 roku przestała obowiązywać ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W życie weszła z kolei ustawa z 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Natomiast jeśli osoby fizyczne poniosły przed dniem 1 stycznia 2014 roku wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, mają prawo ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot części poniesionych wydatków na dotychczasowych zasadach. Muszą jedynie złożyć w odpowiednim momencie wniosek o zwrot:

  • przy wydatkach poniesionych od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2005 roku wniosek trzeba było złożyć nie później niż do 31 grudnia 2014 roku,
  • przy wydatkach poniesionych od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku wniosek trzeba było złożyć nie później niż do 31 grudnia 2015 roku,
  • przy wydatkach poniesionych od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku wniosek trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2016 roku,
  • przy wydatkach poniesionych od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wniosek trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
  • przy wydatkach poniesionych od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku wniosek trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.


Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe

Generalnie, do wydatków poczynionych w 2014 roku nie ma możliwości uzyskania zwrotu VAT dla osób mających więcej niż 35 lat oraz z tytułu zakupu materiałów użytych do remontu i budowy domów większych niż 110 metrów kwadratowych.

Art. 20 ust. 3 nowej ustawy wskazuje, że o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych przez osobę fizyczną po 1 stycznia 2014 roku można się ubiegać, jeżeli wydatki zostały poniesione w związku z:

  • budową domu jednorodzinnego albo
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

Dodatkowo, budynek ten nie może mieć więcej niż 75 mkw w przypadku lokalu mieszkalnego i 100 mkw w przypadku domu jednorodzinnego, albo 85 i 110 mkw w przypadku osób fizycznych z co najmniej trojgiem dzieci. Przedsięwzięcie budowlane musi być realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 roku, a osoba je realizująca musi mieć nie więcej niż 36 lat. O zwrot ubiegać się mogą osoby, które wcześniej nie były właścicielami innej nieruchomości.

Poleć artykuł

Komentarze